Krajinářská fotografie

Fotografie krajiny nebo krajinářská fotografie zahrnuje fotografie snímané venku a obsahuje snímky krajiny. Tvorbou takových obrazů se zabývá fotograf krajinář. Osvojuje si postupy a techniky, které vycházejí z krajinomalby. Fotografie krajiny klade větší důraz na estetickou hodnotu snímku. Její historie spadá do období vynálezu fotografie a prvními inovátory byli cestovatelé dobrodruzi, biologové, etnografové a objevitelé. Krajinářská fotografie byla pojímána jako vzdělávací, poznávací a vědecká. V dnešní době je využívána v ochraně životního prostředí.

@fotodoubrava #fotodoubrava

Fotografie je pořízena bez digitálních úprav.